Yaşlı Diyabetli Bireylerde Polifarmasi ve Akılcı İlaç Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 10:52:13.0
Language : Türkçe
Konu : HEMŞİRELİK
Number of pages: 18-21
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan ömrünün uzaması ile birlikte yaşlı nüfusu da artmaktadır. Yaşlı bireylerde görülen fiziksel ve ruhsal değişiklikler onları kronik hastalıklara daha yatkın bir hale getirmekte ve bu durum yaşlı bireyleri çoklu ilaç (polifarmasi) kullanımına maruz bırakmaktadır. Akılcı olmayan, uygunsuz ve çoklu ilaç kullanımı hem sağlık, hem de ekonomik açıdan oldukça önemli bir sorundur. Bu derlemede yaşlı diyabetli bireylerde görülen polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) ve akılcı ilaç kullanımına yönelik önerilere ve hemşirelik bakımına yer verilecektir.

Keywords

Abstract

With the prolongation of human lifespan, the elderly population is also increasing. Physiological and psychological changes in elderly individuals make them more prone to chronic diseases and this exposes them to the use of multiple drugs (polypharmacy). Irrational, inappropriate and multiple drug use is a very important problem both in terms of health and economy. In this review article, recommendations for polypharmacy (multiple drug use) and rational drug use and nursing care in elderly people with diabetes will be discussed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics