Gestasyonel Diabetes Mellitus ve Gebelikte Yönetimi

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-23 21:01:58.0
Language : Türkçe
Konu : Kadın Hastalıkları ve Doğum
Number of pages: 22-25
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsülinin yetersiz salgılanması ya da yetersiz kullanımı sonucu ortaya çıkan Diabetes Mellitus’un tip I ve II olarak iki majör sınıflandırılması bulunmaktadır. Diabetes Mellitus’un gebelikte ilk kez görülmesi veya gebelikte tanısı konulan glikoz intoleransı ise Gestasyonel Diabetes Mellitus olarak adlandırılmaktadır. Gebelikte meydana gelen insülin ve karbonhidrat fizyolojisinde değişimler ve gebelik hormonları bu durumun temel nedeni olarak gösterilse de var olan riskli durumların da etken olduğu belirtilmektedir. Gestasyonel Diabetes Mellitus, gebeliklerin %3-10’unda meydana gelmektedir. Gestasyonel Diabetes Mellitus, tip II DM vakalarının %90’ını oluşturmaktadır. Gestasyonel Diabetes Mellitus gebelik döneminde hem maternal hem de fetal açıdan oluşturacağı kısa ve uzun vadedeki komplikasyonları nedeniyle oldukça önemli ve gebelik için riskli durumdur. Gestasyonel Diabetes Mellitus’un  etkili yönetimi açısından; GDM açısından riskli grupların belirlenmesi, uygun tarama testlerinin uygulanması ve gebelerin bakım önceliklerinin bilinmesi çok önemlidir. Bu konuda gebelerin tedavi ve bakımında rol alan ebe ve hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir.

Keywords

Abstract

Diabetes Mellitus, which occurs as a result of insufficient secretion or inadequate use of insulin, has two major classifications as type I and II. Diabetes Mellitus is seen for the first time during pregnancy or glucose intolerance diagnosed during pregnancy is called Gestational Diabetes Mellitus. Although changes in insulin and carbohydrate physiology during pregnancy and pregnancy hormones are shown as the main cause of this situation, it is stated that existing risky situations are also factors. Gestational Diabetes Mellitus occurs in 3-10% of pregnancies. Gestational Diabetes Mellitus accounts for 90% of type II DM cases. Gestational Diabetes Mellitus is a very important and risky condition for pregnancy due to the short and long term complications that it will cause both maternal and fetal during pregnancy. In terms of effective management of Gestational Diabetes Mellitus; It is very important to identify risky groups in terms of GDM, to apply appropriate screening tests and to know the care priorities of pregnant women. In this regard, important responsibilities fall on midwives and nurses who take part in the treatment and care of pregnant women.

Keywords