Kronik Miyelomonositik Lösemi ve Tip 2 Diyabet Tanılı Hastanın Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sürecinde Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-07 14:10:24.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 24-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada amaç Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre NANDA- I Taksonomi II sınıflama sistemini uygulayarak hematopoetik kök hücre nakli sonrası hemşirelik bakımını sunmaktır. Çalışma Ocak-Mart 2022 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinde gerçekleştirildi. Olguya kronik ağrı, kan şekeri düzeyinde dengesizlik riski, enfeksiyon riski, yorgunluk, deri bütünlüğünde bozulma, hipertermi, kontrol edilemeyen hipertansiyonun olası komplikasyonu: kardiyovasküler fonksiyonda bozulma riski, düşme riski, aile sürecinde kesintiye uğrama ve anksiyete olmak üzere on hemşirelik tanısı konuldu. Uygun hemşirelik girişimleri uygulandı ve bakımın sonuçları değerlendirildi. Sonuç olarak Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli ve NANDA’nın hemşirelik tanılama sistemi baz alınarak uygulanan hemşirelik bakımının hematopoetik kök hücre nakli sonrasında prognozu iyileştirdiği gözlemlendi.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to provide nursing care after hematopoietic stem cell transplantation by applying the NANDA-I Taxonomy II classification system according to Gordon's Functional Health Patterns model. The study was carried out between January and March 2022 in a university hospital. The patient was diagnosed with ten nursing treatments: chronic pain, risk of imbalance in blood sugar level, risk of infection, fatigue, deterioration in skin integrity, hyperthermia, possible complication of uncontrolled hypertension: risk of impaired cardiovascular function risk of falling, interruption in the family process and anxiety. Appropriate nursing interventions were applied and the results of the care were evaluated. As a result, nursing care based on Gordon's Functional Health Patterns model and NANDA's nursing diagnostic system improved the prognosis after hematopoietic stem cell transplantation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics