Psikiyatrik Bozukluklar ve Diyabet: Bibliyometrik Analiz

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-30 02:18:06.0
Language : Türkçe
Konu : Psikiyatri Hemşireliği
Number of pages: 1-6
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, psikiyatrik bozukluklar ve diyabet ile ilgili makalelerin bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma, “psikiyatrik bozukluklar ve diyabet” ile ilgili 2019-2023 yılları arasında yayımlanan makaleleri içermektedir. Araştırmanın verileri, 01-15 Nisan 2023 tarihleri arasında Web of Science veri tabanı kullanılarak toplanmıştır. Anahtar kelime olarak “Psychiatric Disorders and Diabetes” kullanılmıştır. Bu kapsamda 826 makalenin VOSviewer programı aracılığı ile içerik analizi yapılmıştır.

Bulgular: Çalışma kapsamında, Web of Science kategorisinde “Psychiatry” içerisinde 237 çalışma yer aldığı, “Nursing” çalışmalarının ise 9 ile sınırlı kaldığı,  “psikiyatrik bozukluklar ve diyabet” ile ilgili ele alınan makalelere 5,164 yazarın katkıda bulunduğu, Correll CU ve Larsson Hen tarafından konuya yönelik yapılan çalışma sayısının daha fazla olduğu (n=8), Berk M tarafından yapılan çalışmalarda atıf sayısının daha fazla olduğu (n=8), USA kayıtlarında 246 yayının var olduğu, yoğun şekilde 2022 yılında 209 yayın yapıldığı, en sık kullanılan ve en fazla bağlantı bulunan anahtar kelimenin “depression” olduğu sonuçları elde edilmiştir.

Sonuç: Psikiyatrik bozukluklarda komorbidite durumlarına yönelik yapılan çalışmaların az olduğu ve bu konulara yönelik daha fazla çalışmanın yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hemşirelik ile ilgili konuya özgü çalışmaların oldukça az olduğu görülmüş olup hastalara uygun bakım ve desteğin sağlanabilmesi için çalışmaların arttırılması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: In this study, it was aimed to perform bibliometric analysis of articles on psychiatric diseases and diabetes.

Method: The research includes articles published between 2019-2023 on "psychiatric diseases and diabetes". The data of the research were collected between 01-15 April 2023 using the Web of Science database. “Psychiatric Disorders and Diabetes” was used as a keyword. In this context, content analysis of 826 articles was made through the VOSviewer program.

Results: Within the scope of the study, there were 237 studies in "Psychiatry" in the Web of Science category, "Nursing" studies were limited to 9, and 5,164 authors contributed to the articles on "psychiatric disorders and diabetes", by Correll CU and Larsson Hen. The number of studies conducted by Berk M is higher (n=8), the number of citations is higher in studies conducted by Berk M (n=8), there are 246 publications in the USA records, 209 publications were made intensively in 2022, the most frequently used and the most links It was concluded that the keyword found was “depression”.

Conclusion: It has been concluded that studies on comorbidity conditions in psychiatric disorders are few and more studies should be done on these issues. In addition, it has been observed that there are very few subject-specific studies related to nursing, and it is recommended to increase the studies in order to provide appropriate care and support to patients.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics