Diyabet Yönetiminde Diyabet Teknolojilerinin Kullanımı: Literatür Taraması

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 00:49:24.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 18-23
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyabetin dünya çapında yaklaşık 463 milyon genç ve yetişkini etkilediği bilinmektedir. Diyabetin görülme sıklığının artmasıyla beraber diyabete bağlı mortalite ve morbidite sayısı da artmaktadır. Diyabet yönetiminde asıl hedef kan glikoz seviyesini normal sınırlar arasında tutmaktır. Kan glikoz seviyesi normal sınırlar arasında tutulmaz ve kontrol altına alınmazsa, diyabet akut ve kronik komplikasyonlara neden olabilmektedir. Diyabet tedavisinde diyet, kilo kontrolü, egzersiz, eğitim, kendi kendine glikoz izlemi, oral antidiyabetik (OAD) ilaçlar ve insülin kullanımı yer almaktadır. Diğer alanlarda olduğu gibi diyabet konusunda da teknolojik gelişmeler hızla ilerlemektedir. Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar diyabet tedavisine yönelik teknolojilerin kullanımının yaşam kalitesini arttırdığı ve iyilik halini arttırdığı görülmektedir. Bu derlemede diyabet teknolojilerinin kullanımı ile ilgili olarak mevcut durum ve geleceğe yönelik beklentiler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Diabetes is known to affect approximately 463 million youth and adults worldwide. With the increase in the incidence of diabetes, the number of diabetes-related mortality and morbidity also increases. The main goal in diabetes management is to keep blood glucose levels within normal limits. If the blood glucose level is not kept within normal limits and is not controlled, diabetes can cause acute and chronic complications. Diabetes treatment includes diet, weight control, exercise, education, elf-monitoring blood glucose, oral antidiabetic (OAD) drugs and insulin use. Technological developments in diabetes are advancing rapidly as in other fields. In the literature, it is seen that the use of technologies for diabetes treatment increases the quality of life and improves well-being. In this review, the current situation and future expectations regarding the use of diabetes technologies are examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics