Watson İnsan Bakım Modeline Göre Kronik Böbrek Yetersizliği, Diabetes Mellitus ve Septisemisi Olan Hastanın Bakım Planı: Olgu Sunumu

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 4- Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-10 01:10:12.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 45-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hemşirelik mesleğinin hasta bakımı ile ilişkisi ve birbiri ile olan bağı yadsınamaz bir gerçektir. Hemşirelikte iş merkezli değil hasta merkezli bir yaklaşım sergilendikçe hemşire- hasta ilişkisi güçlenmekte ve hastanın tedaviye uyumunun arttığı da kanıta dayalı olarak karşımıza çıkmaktadır.  Hemşireler uygulanan tedavi ve bakımı standardize etmek, uygulama kolaylığı sağlamak, yaptığı uygulamanın sonuçlarını analiz etmek için hemşirelik kuram ve modellerini kullanmaktadır. Bu kuram ve modeller hemşirelere yaptıkları işi sistematize etme noktasında katkı sunmaktadır. Dünyada da hemşireler hemşirelik modelleri ile çalışmayı, meslek olmanın temel koşulu olarak kabul etmektedir.

Watson’ın İnsan Bakım Modeli; zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü zayıf yönlerini ve davranışlarını bilmeyi gerektiren bir modeldir. Modelin çerçevesini; kişilerarası bakım ilişkisi, bakım durumu ve bakım anı ile iyileştirme süreçleri olmak üzere üç ana kavram oluşturmaktadır.

 Bu makalede; İnsan Bakım Modeli kullanılarak kronik böbrek yetersizliği (KBY), Diabetes Mellitusu (DM) ve septisemisi olan hastanın hemşirelik süreci planlanmıştır. Ayrıca hemşirelik mesleğinin özünü çok iyi yansıtması ve insan odaklı olması bakımından bu modelin bakım uygulamalarında kolaylıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.

         

Keywords

Abstract

The relationship between the nursing profession and patient care and its connection with each other is an undeniable fact. As a patient-centered approach rather than a work-centered approach is adopted in nursing, the nurse-patient relationship gets stronger and the patient's compliance with treatment increases as evidence-based. Nurses use nursing theories and models to standardize the applied treatment and care, to provide ease of application, and to analyze the results of their practice. These theories and models contribute to nurses in systematizing their work. Nurses in the world accept working with nursing models as the basic condition of being a profession. Watson's Human Care Model: It is a model that requires knowing the harmony of mind, body and spirit, the strengths, weaknesses and behaviors of the individual. The framework of the model consists of three main concepts, namely interpersonal care relationship, care status and moment of care, and improvement processes. By using the Human Care Model, the nursing process of the patient with chronic kidney diseases (CKD), Diabetes Mellitus (DM) and septicemia was planned. It has also been shown that this model can be easily used in care practices since it reflects the essence of the nursing profession very well and is human-oriented.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics