Diyabetik Ayak Risk Faktörleri

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-05-31 11:59:00.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 17-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diabetes mellitus, günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilmiş olan, sürekli tıbbi bakım gerektiren, yüksek sağlık maliyetlerine neden olan kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabetin kısa veya  uzun dönemde ortaya çıkan, çeşitli sistem, doku veya organ hasarlarına neden olan komplikasyonları mevcuttur. Mikrovasküler ve makrovasküler olarak sınıflandırılan bu komplikasyonlar, morbidite ve mortaliteyi artırmakla birlikte bireylerin yaşam kalitesini düşürmektedir. Mikrovasküler komplikasyonlardan biri olan diyabetik  ayak ve diğer alt ekstemite komplikasyonları, tıbbi ve ekonomik tehdit oluşturan, dünya genelinde yaklaşık  40-60 milyon diyabetli bireyi etkileyen diyabetin sıklıkla görülen komplikasyonlarındandır. Diyabetik ayağın ortaya çıkmasına neden olan veya gelişmesini hızlandıran bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu risk faktörlerinin farkındalığının arttırılması, diyabetik ayak riskine sahip hastaların erken dönemde belirlenmesi, risk sınıflandırmasının yapılması, hastanede kalış süresini ve sağlık maliyetlerini azaltması, morbidite ve mortalite oranlarını düşürmesi açısından önemlidir. Bu derlemenin amacı, diyabetik nöropatiye bağlı olarak gelişen diyabetik ayağın risk faktörleri hakkında okuyucuya bilgi aktarmaktır. 

Keywords

Abstract

Diabetes Mellitus, is a chronic metabolic disease that is considered one of the most important health problems of today, requires constant medical care and causes high health costs. Diabetes mellitus has complications that occur in the short or long term and cause various system, tissue or organ damage. These complications, classified as microvascular and macrovascular, increase morbidity and mortality, and decrease the  quality of life. Diabetic foot and other lower extremity complications, one of the microvascular complications, are among the most common complications of diabetes that pose medical and economic threats and affect approximately 40-60 million people with diabetes worldwide. There are some risk factors that cause or accelerate the development of diabetic foot. It is important to increase the awareness of these risk factors, to identify  patients with diabetic foot risk in the early period, to make risk classification, to reduce hospital stay and health costs, and to reduce morbidity and mortality rates. The aim of this review is to inform the reader about the risk  factors of diabetic foot that develops due to diabetic neuropathy.

Keywords