Baş Editör

Prof. Dr. Nermin OLGUN

Editör

Prof. Dr. Selda Çelik
Doç. Dr. Emine Kır Biçer

Son sayıya ait makaleler

Creative Commons Lisansı
Turkish Journal of Diabetes Nursing Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.