Rozzano Locsin Teknolojik Yeterlilik Teorisine Göre Uzaktan Diyabet Bakımı

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-05 23:43:59.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 23-27
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kronik hastalıklardan biri olan diyabetin ülkemizde ve tüm dünyada görülme sıklığı giderek artmaktadır. Diyabet hastalarında kontrolsüz diyabete bağlı birçok sistemlerini etkileyen akut ve kronik komplikasyonlar oldukça sık görülmektedir. Bu nedenle tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında en önemli sağlık sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Sık takip gerektiren ve doğru yönetilmediği takdirde komplikasyonlara yol açan bir hastalıktır. Gelişen teknoloji ile diyabetli bireylerin takibi ve komplikasyonlarını önlemede  yeni sağlık yaklaşımları kullanılmalıdır. Bir uygulama modeli olarak Rozzano Locsin Teknolojik Yeterlilik Teorisine Göre, hemşirelikte bakım kadar teknoloji bugün olduğu kadar gelecekte de değerli olmaya devam edecektir. Bu teori yeni sayılabilecek orta merkezli bir teoridir. Tüm bu bilgiler ışığında bu seminerde Rozzano Locsin Teknolojik Yeterlilik Teorisi’ne göre uzaktan diyabet bakım uygulamaları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The prevalence of diabetes, which is one of the chronic diseases, is developing in our country and all over the world. It is seen in acute and chronic complications associated with many systems from uncontrolled diabetes. This type is considered as one of the most important health problems among non-communicable diseases all over the world. Its follow-up complex is a fully applied and correctly applicable disease. With the developing technology, complications complications and health treatments of individuals with diabetes should be used. According to Rozzano Locsin Technological Competence Theory as a practice model, technology as well as nursing care continues to be as valuable in the future as it is today. This theory is a mid-centered theory that can be considered new. In the light of all this information, remote diabetes care practices were examined in this seminar according to Rozzano Locsin Technological Sufficiency Theory.

Keywords