Pender Sağlığı Geliştirme Modeline Göre Tip 1 Diyabet Tanısı Alan Çocuk ve Ailesinin Tanılama Süreci: Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-07-26 18:22:53.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Number of pages: 32-37
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukluk çağının en sık görülen endokrin ve metabolik hastalıkları arasında yer alan Tip 1 diyabet çocuk ve ailesi üzerinde birçok olumsuz etki yaratmaktadır. Tip 1 diyabeti olan çocukların kan glikoz düzeylerinin optimizasyonu ve komplikasyon riskinin azaltılmasında yapılandırılmış bir öz-yönetim planının izlenmesi gerekmektedir. Bu plan çerçevesinde diyabet yönetiminde günlük kan şekeri takibi, insülin enjeksiyonu, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlık davranışları yer almaktadır. Ancak birçok çocuk ve ailesi diyabet yönetiminde bu sağlık davranışlarına uyum sağlayamamaktadır. Çocuk ve ailesine diyabet yönetim becerilerinin kazandırılmasında hemşirelerin rolü oldukça önemlidir. Bu aşamada hemşireler tarafından kuram ve modellerin kullanımı bakımın kalitesini ve profesyonelliği artırmaktadır. Tip 1 diyabeti olan çocuk ve ailesinin Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeli doğrultusunda değerlendirilmesi diyabet yönetiminde sağlık davranışlarındaki eksikliklerin saptanması ve bu davranışların kazandırılmasında hemşirelere yol gösterici olacaktır. Bu olgu sunumunda Tip 1 diyabeti olan çocuğun düzenli kan şekeri kontrolü, güvenli insülin enjeksiyonu uygulaması, uygun diyet ve fiziksel aktivite gibi sağlık davranışlarının Pender Sağlığı Geliştirme Modeli  doğrultusunda hemşirelik tanısı koyma süreci ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Type 1 diabetes, which is among the most common endocrine and metabolic diseases of childhood, has many negative effects on the child and their family. A structured self-management plan should be followed to optimize blood glucose levels and reduce the risk of complications in children with type 1 diabetes. Within the framework of this plan, health behaviors such as daily blood sugar monitoring, insulin injection, healthy nutrition and physical activity are included in diabetes management. However, many children and their families cannot adapt to these health behaviors in diabetes management. At this stage, the use of theories and models by nurses increases the quality of care and professionalism. Evaluation of the child with type 1 diabetes and his/her family in line with Pender's Health Promotion Model will guide nurses in determining the deficiencies in health behaviors in diabetes management and gaining these behaviors. In this case report, the nursing diagnosis process of the child with Type 1 diabetes, such as regular blood sugar control, safe insulin injection practice, appropriate diet and physical activity, in line with the Pender Health Promotion Model is discussed.

Keywords