Diyabetli Bireylerde Covid-19'un Psikolojik Etkileri

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2021-08-03 22:00:36.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 28-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeni koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19) salgını, hasta ve sağlıklı bireylerin birtakım değişikliklere uyum sağlamak zorunda kaldığı, stresli bir durum haline gelmiştir. Kronik hastalığı olan ve aynı zamanda Covid-19’a  yatkın olan bireyler, kötü sağlık sonuçları açısından yüksek risk altında oldukları için daha fazla stres yaşamaktadırlar. Kronik sağlık sorunları olan diabetes mellitus (DM) tanılı bireyler uygulanan ev karantinaları ve sosyal mesafenin olumsuz zihinsel sağlık sonuçları açısından yüksek risk altındadır. Covid-19, diyabet ve ruh sağlığı sorunlarının etkileşimi; diyabetli bireyler için psikolojik olarak mevcut duruma uyum sağlamada zorluklara yol açan  karmaşık bir durum yaratmıştır. Bu doğrultuda; derlemede COVID-19’un diyabetli bireyler açısından psikolojik  etkilerine değinilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The epidemic of novel coronavirus disease 2019 (Covid-19) has become a stressful situation in which sick and  healthy individuals have to adapt to some changes. Individuals with chronic illness who are also susceptible to  Covid-19 experience more stress because they are at higher risk for poor health outcomes. Individuals diagnosed  with diabetes mellitus (DM) with chronic health problems are at high risk for adverse mental health consequences of home quarantines and social distancing. Interaction of Covid-19, diabetes and mental health issues; has created a complex situation for individuals with diabetes, which leads to difficulties in adapting to the psychological  situation. In this direction; The psychological effects of Covid-19 on individuals with diabetes are mentioned in this review.

Keywords