Diabetes Mellitus Patogenezinde Toxoplasma gondii’nin Rolü

Author:

Year-Number: 2021-Cilt 1- Sayı 2
Number of pages: 22-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toxoplasma gondii (T. gondii), dünya çapında önemli bir hastalığın etken parazitidir. Bu zorunlu hücre içi parazit, pankreas dahil olmak üzere herhangi bir çekirdekli hücreyi enfekte edebilir ve çoğalabilir. İnsülin, pankreas tarafından salgılanan ve kan şekeri konsantrasyonunu kontrol etmekten sorumlu bir hormondur. İnsülin üretiminin eksikliği, diabetes mellitus gelişiminde rol oynamaktadır.  Diyabetes mellitus dünya çapında bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Artan salgını açıklamak için obezite, fiziksel hareketsizlik ve diyet kalıpları gibi potansiyel nedenler öne sürülse de, tanımlanamayan çevresel belirleyiciler de olabilir.  Yeni gelişen bu araştırma alanı bulaşıcı ve çevresel patojenlerin diyabetle ilişkisini incelemeye başlamaktadır. Özellikle bu patojenler düşük dereceli inflamasyona neden olarak tip 2 diyabet (T2DM) riskini ve gelişimini kolaylaştırır. Ancak bu teori üzerine yapılan çalışmalar halen yetersizdir.   Bu derleme, T2DM'ye yol açan inflamasyon sürecinde T. gondii'nin rolüne ilişkin mevcut bilgileri ele almakta, T. gondii ve T2DM arasındaki ilişkiyi açıklayan mevcut çalışmaları incelemekte ve gelecekteki çalışmalar için T. gondii'nin T2DM üzerindeki rolünü belirlemek için önerilerde bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

Toxoplasma gondii (T. gondii) is the causative parasite of an important worldwide disease. This obligate intracellular parasite can infect and replicate inside any nucleated cells including those of pancreas. Insulin is a hormone secreted by the pancreas and is responsible for controlling blood glucose concentration. Deficiency of insulin production accounts for the occurrence of diabetes mellitus. Diabetes mellitus continues to be a major challenge for public health authorities worldwide. While potential causes such as obesity, physical inactivity, and dietary patterns have been proposed to explain the growing epidemic, there may also be unidentified environmental determinants. However, the studies on this theory are still insufficient.  This review addresses the existing knowledge of the role of T. gondii in the inflammation process leading to T2DM, examines  the current studies describing the relationship between T. gondii and T2DM, and makes recommendations for future studies to determine the role of T. gondii in the pathogenesis of T2DM.

Keywords