Gestasyonel Diyabetli Annelerin Bebeklerinin Kan Şekeri Düzeyleri ile Beslenme Türleri ve Beslenme Süreleri Arasındaki İlişki

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-21 22:11:10.0
Language : Türkçe
Konu : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Number of pages: 1-10
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu çalışma, Gestasyonel Diyabetes Mellituslu annelerin bebeklerinin ilk altı saatlik kan şekeri düzeyleri ile beslenme türlerive beslenme süreleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırma, ilişkisel tarama modeli ile tasarlanan tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul’da bulunan bir Devlet Üniversitesi Hastanesi’nin bebek bakım ünitesine müracaat eden araştırmaya katılmaya gönüllü gestasyonel diyabetli annelerin 61 bebeği oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen“Tanıtıcı Bilgiler Formu”ve“Gestasyonel Diyabetes Mellituslu Annelerin Bebeklerinin İlk Altı Saatlik İzlem Formu”ile toplanmıştır.

Bulgular: Örneklem grubunda yer alan Gestasyonel Diyabetes Mellituslu annelerin bebeklerinin 30.dak., 1. ve 2. saatteki beslenme türü ile kan şekeri düzeyleri arasında; bebeklerin doğum şekli ile 30. dk. ve 6. saatteki beslenme türü arasında; bebeklerin cinsiyetleri ile 1., 2., 4. ve 6. saatteki beslenme türü arasında; annelerin bebeklerinin doğum haftası ile 0. dk., 1., 2., ve 6. saatteki beslenme türü arasında; bebeklerin doğum ağırlığı ile 4. saatte anne sütü alma süreleri arasında istatistiksel anlamlı farklılık belirlenmiştir(p<0.05).

Sonuç: GDM’li annelerin bebeklerinin beslenme türü, kan şekeri düzeylerini etkilemektedir. Anne sütü alan bebeklerin kan şekeri düzeyi 45mg/dl üzerindedir. GDM’li annelere gebelik öncesi ve sırasında gerekli eğitimler verilmeli, takip ve bakımları yapılmalı, bebeklerini anne sütü ile beslenmeleri konusunda teşvik edilmelidir.

 

Keywords

Abstract

Objective: This study is a descriptive study-designed with a correlative model, conducted to determine the relationship between the blood glucose levels of first six hours and feeding types and feeding duration of infants of mothers with Gestational Diabetes Mellitus (GDM).

Method(s): The sample of the research consisted of 61 infantsof voluntary mothers with the Gestational Diabetes Mellituswho applied to the baby care unit in a State University Hospital in İstanbul. The data were collected through “The Information Form” and “The Form for Monitoring the First Six Hours of Infants of Mothers with Gestational Diabetes Mellitus” developed by the researchers.

Result(s): According to the results of research, statistically significant relation was determined;betweenfeeding types first 30 minutes, 1 hour, and 2 hours after birth and glucose levels of the infants of mothers with Gestational Diabetes Mellitus; between forms of delivery of babies and feeding type after 30 minutes and 6 hours; between genders of babies and feding types first 1, 2, 4, and 6 hours after birth;  between babies’ birth weeks and feeding types at 0 minutes, 1, 2, 4, 6 hours after birth;  between babies’birth weights and their  breast milk sucking periods at 4th hourafter delivery(p<0,05).

Conclusıon(s): The type of nutrition in infants of mothers with gestational diabetes mellitus effect their glucose level. Breastfeeding infants glucose level is above 45mg/dl. The mother with GDM should be given information before and during the pregnancy and must be found.  They should be encourage for breastfeeding. For this reason, mothers with Gestational Diabetes Mellitusneed to be encouraged to feed their babies with breast milk. 

Keywords