Amerikan Diyabet Birliği (ADA) 2022 Diyabette Tıbbi Bakım Standartları

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-14 13:01:13.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 22-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyabet, glisemik kontrolün ötesinde çok faktörlü risk azaltma stratejileri ile sürekli tıbbi bakım gerektiren karmaşık, kronik bir hastalıktır. Kronik bir hastalık olması sebebiyle diyabette kendi kendine hastalık yönetim eğitimi ve desteği, akut komplikasyonları önlemek ve uzun vadeli komplikasyon riskini azaltmak için kritik öneme sahiptir. Diyabet sonuçlarını iyileştirmek için bir dizi müdahaleyi destekleyen önemli kanıtlar mevcuttur.  Bakım Standartları olarak adlandırılan Amerikan Diyabet Derneği (ADA)’nın “Diyabette Tıbbi Bakım Standartları”, klinisyenlere, araştırmacılara, politika yapıcılara ve diğer ilgili bireylere diyabet bakımının bileşenleri, genel tedavi hedefleri ve bakımın kalitesini değerlendirmeyi amaçlar. Bakım Standartları önerileri, klinik yargıyı engellemeyi amaçlamaz ve mükemmel klinik bakım bağlamında, bireysel tercihler, komorbiditeler ve diğer hasta faktörleri için ayarlamalar yapılarak uygulanmalıdır. Bu derlemede 2022 ADA kılavuzunda yapılan güncel değişikler neler olduğu açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Diabetes is a complex, chronic disease that requires continuous medical care with multifactorial risk reduction strategies beyond glycemic control.As a chronic disease, self-management education and support in diabetes is critical to prevent acute complications and reduce the risk of long-term complications.There is substantial evidence to support a range of interventions to improve diabetes outcomes.The American Diabetes Association's (ADA) "Standards of Medical Care for Diabetes", called Standards of Care, aims to provide clinicians, researchers, policy makers, and other interested individuals with the components of diabetes care, overall treatment goals, and quality of care. Standards of Care recommendations are not intended to circumvent clinical judgment and should be applied in the context of excellent clinical care, with adjustments for individual preferences, comorbidities, and other patient factors. In this review, the current changes made in the 2022 ADA guideline will be explained.

Keywords