Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Kronik Hastalıkları Olan Hastanın Hemşirelik Bakımı

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-19 16:22:15.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 51-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde kronik hastalıkların dünya genelinde giderek yaygınlaşması, kronik hastalıkların etkin kontrolünü ve hastalık yönetiminin önemini ortaya koymaktadır. Kronik hastalıkların yönetimi, hastanın özyönetim becerisi kazanması amacıyla çeşitli eğitim ve öğretim yöntemleri sürecini kapsar. Kronik hastalık yönetimi, bütüncül bakımın koordinasyonu ve sürekliliğin sağlanabilmesi, kronik hastalık bakımının kalitesinin geliştirilmesi, beklenen hasta sonuçlarını iyileştirmesi ve bakımın maliyetinin azaltılmasını sağlayabilir ve bu da profesyonel, disiplinli ve koordine bir bakım ekibi ile mümkündür. Uzun süreli bakım gerektiren ve farklı seyirde kronik rahatsızlıkları olan bireylerin ihtiyaçlarının da farklılık göstermesi, bu bireylere verilecek bakımında bireye özgü olmasını gerektirmektedir. Kronik hastalığı olan bireylere verilen bakımda kuram ve modellerin kullanımı, bireye özgü bakımda farklılık yaratmakla beraber; hemşirelik bakımının sistematize edilmesine, birey ve ailesine bütüncül bakım verilmesine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasına olanak sağlamaktadır. Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli hemşirelerin hasta bakımında bütüncül bir değerlendirme yaparak, tanımlanmış hemşirelik sürecini uygulayabilmeleri amacıyla geliştirilmiş bir modeldir. Bu olgu sunumunda Tip 2 diyabet, evre 4 akciğer kanseri ve covid-19 (+) olan olgunun Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Kuramına göre hemşirelik bakımı incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Today, the increasing prevalence of chronic diseases throughout the world reveals the importance of effective control of chronic diseases and disease management. The management of chronic diseases includes the process of various education and training methods in order for the patient to gain self-management skills. Chronic disease management can ensure the coordination and continuity of holistic care, improve the quality of chronic disease care, improve expected patient outcomes, and reduce the cost of care, and this is possible with a professional, disciplined and coordinated care team. The fact that the needs of individuals who require long-term care and have different chronic diseases also differ, necessitate the care given to these individuals to be individual-specific. Although the use of theories and models in the care given to individuals with chronic diseases makes a difference in individual care; It enables the systematization of nursing care, providing holistic care to the individual and his/her family, and increasing the quality of life. Gordon's Functional Health Patterns Model is a model developed for nurses to make a holistic evaluation in patient care and to apply the defined nursing process. In this case report, the nursing care of a patient with Type 2 diabetes, stage 4 lung cancer and covid-19 (+) was examined according to Gordon's Functional Health Patterns Theory.

Keywords