Kavram Haritası ile Diyabet Hastasında Gelişen Pulmoner Ödem: Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 10:37:25.0
Language : Türkçe
Konu : İç Hastalıkları
Number of pages: 26-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kavram haritalamanın hasta bakımında hemşireler tarafından kullanılması teorik ve klinik uygulama bilgisinin arttırılmasında, hastalığın daha iyi anlaşılmasında ve bütüncül bakımın verilmesinde katkı sağlamaktadır. Diyabet gibi komorbiditenin fazla olduğu kronik hastalıklarda hastaya bütüncül bakımın verilmesinde kavram haritası kullanımı holistik bakım anlayışını kuvvetlendirecektir. Hemşirelikte model kullanımı hastanın değerlendirilmesinde ve her yönüyle sorgulanmasında yarar sağlamaktadır.

Bu makalede; Tip 2 diyabet hastasında gelişen pulmoner ödem olgusunun hemşirelik bakım planı kavram haritası ve Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ele alınmıştır. Hastanın bütüncül değerlendirmesi model ile yapıldıktan sonra öyküye göre kavram haritası oluşturulmuştur. Kavram haritası üzerinde; pulmoner ödem fizyopatolojisi, etiyolojisi, semptomları, laboratuvar bulguları ve tedavisi gibi temel kavramlar ile hemşirelik tanıları ve hemşirelik bakımı arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Model ile hemşirelik tanılarının konması ve bu tanıların kavram haritası ile sunumu hastaya bütüncül ve bireysel hemşirelik bakımının verilmesine katkı sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The use of concept mapping by nurses in patient care contributes to increasing theoretical and clinical practice knowledge, better understanding of the disease and providing holistic care. The use of concept maps in providing holistic care to the patient with chronic diseases with high comorbidity, such as diabetes, will strengthen the holistic care understanding. The use of models in nursing is beneficial in evaluating and questioning of the patient in all aspects. In this article; the Nursing care plan concept map and Gordon's Functional Health Patterns Model of pulmonary edema developing in a type 2 diabetes patient are discussed. After the holistic evaluation of the patient was made with the model, a concept map was created according to the history. On the concept map; The relationships between basic concepts such as pulmonary edema physiopathology, etiology, symptoms, laboratory findings and treatment, and nursing diagnoses and nursing care are shown. Making nursing diagnoses with the model and presenting these diagnoses with a concept map contributed to the delivery of holistic and individual nursing care to the patient.

Keywords