COVID-19 Tanısı Alan ve Diabetes Mellitus Hastalığı Olan Hastanın Orem’in Öz Bakım Kuramına göre Evde Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Author:

Year-Number: 2022-Cilt 2-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-23 23:06:54.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 37-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

COVID-19 pandemisinde erken dönemde ulaşılan veriler, kronik hastalığı olan bireylerde COVID-19 salgının daha sık görüldüğüne ve daha ağır ilerlediğine dikkat çekmiştir. Diabetes Mellitus hastalığı, dünya genelinde en yaygın kronik hastalıklardan biridir. Kronik hastalıkların yakından takip edilmesi ve kontrol altına alınması COVID-19 hastalık seyrini olumlu yönde değiştirebilir ve sağlık sektöründeki kısıtlı kaynakların doğru kullanılmasını da mümkün hale getirecektir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde, hastalıkların önlenmesi ve hastalık yönetiminde hemşirelerin rolü büyük öneme sahiptir. Orem’e göre hemşirelik, yardım veya rehberliğe ihtiyaç duyan bireylere bilimsel bilgi doğrultusunda hemşireler tarafından verilen hizmeti kapsamaktadır. Bu olgu sunumu COVID-19 tanısı alan ve diyabet hastalığı bulunan, evde bakımına devam edilen 80 yaşındaki hastayı Orem’in Öz Bakım Modeli kullanılarak değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Dorothea Orem’in öz bakım gereksinimleri modeli 3 alt grupta kategorileştirildi ve 2 alt gruptaki gereksinimlere yönelik hemşirelik tanıları koyularak girişimler planlandı. Çalışmanın sonucunda bireyin sağlık düzeyini korumaya ve geliştirmeye yönelik yaşam biçiminde gerekli değişiklikleri yapmasında Orem’in Öz Bakım Modeli’ne göre verilen hemşirelik bakımının etkili olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

The data obtained in the early period of the COVID-19 pandemic drew attention to the fact that the COVID-19 epidemic disease is more common and progresses more severely in individuals with chronic diseases. Diabetes Mellitus is one of the most common chronic diseases worldwide. Close monitoring and control of chronic diseases will change the course of COVID-19 disease in a positive way and will make it possible to use the limited resources in the health sector correctly. The role of the nurse is of great importance in the protection and development of health, prevention of diseases, adaptation to diseases and management. According to Orem, nursing includes the service provided by nurses in line with scientific knowledge to individuals who need help or guidance. This case report was carried out to evaluate an 80-year-old patient who was diagnosed with COVID-19, had diabetes, and was cared for at home, using Orem's self-care model. Dorothea Orem's self-care needs model was categorized in 3 subgroups and interventions were planned by making nursing diagnoses for the needs in 2 subgroups. As a result of the study, it is seen that the nursing care given according to Orem's self-care Model is effective in making the necessary changes in the lifestyle of the individual to maintain and improve the health level.

Keywords