Sağlık Okuryazarlığı ve Diyabet İlişkisi: Bibliyometrik Analiz

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-20 11:20:03.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 26-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Bu araştırma, sağlık okuryazarlığı ile diyabet arasındaki ilişki ile ilgili çalışmaların sayısal olarak tanımlanması ve görselleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Veriler, Mart 2023 tarihinde “Web of Science (WoS) Core Collection” veri tabanından toplanmış ve VOSviewer programı kullanılarak performans analizi ve bilimsel haritalama ile bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Bibliyometrik veriler için WoS veri tabanında "health literacy" ve “diabetes” anahtar kelimeleri ile tarama yapıldığında araştırma

 evreni 1577 makale olarak bulunmuştur. Taranan indeksler SCI-Expanded, SSCI, A&HCI, ESCI ile sınırlandırılmıştır.

Bulgular: Analiz sonucunda WoS kategorisinde en çok kullanılan anahtar kelimenin “health literacy”, “diabetes”, “diabetes mellitus” olduğu, en fazla yayın yapılan kategorinin 149 çalışma ile “Public Environmental Occupational Health” olduğu, 71 çalışma ile en fazla makalenin 2021 yılında yayınlandığı, en etkin kurumun 61 makale ile “University of California System” olduğu, en fazla yayın yapan ülkenin 312 yayın ile Amerika Birleşik Devletleri olduğu, makale türünde 607 yayın yapıldığı, en fazla yayın yapılan dilin 600 makale ile İngilizce olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Bu bibliyometrik analizin sonuçları, 2003-2023 yılları arasında sağlık okuryazarlığı ve diyabet konusunda yapılan çalışmaların son yıllarda giderek arttığını göstermiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçların, sağlık okuryazarlığı ve diyabet ile ilgili çalışmaların mevcut durumunun değerlendirilmesi ve bu alanda yapılması planlanan araştırmalara rehberlik edebileceği düşünülmektir.

Keywords

Abstract

Objective: This study was conducted to quantitatively identify and visualize studies on the relationship between health literacy and diabetes.

Materials and Methods: Data were collected from the "Web of Science (WoS) Core Collection" database in March 2023 and analysed bibliometrically by performance analysis and scientific mapping using VOSviewer software. For bibliometric data, the research was analyzed by searching the WoS database with the keywords "health literacy" and "diabetes". The research population was found to be 1577 articles. The indexes searched were limited to SCI-Expanded, SSCI, A&HCI, ESCI.

Findings: As a result of the analysis, it was found that the most used keywords in the WoS category were "health literacy", "diabetes", "diabetes mellitus", the category with the highest number of publications was "Public Environmental Occupational Health" with 149 studies, the most articles were published in 2021 with 71 studies, the most active institution was "University of California System" with 61 articles, the country with the highest number of publications was the United States of America with 312 publications, 607 publications were made in the article type, the most published language was English with 600 articles.

Conclusion: The results of this bibliometric analysis showed that the number of studies on health literacy and diabetes has increased gradually in recent years between 2003 and 2023. It is thought that the results obtained in this study can guide the evaluation of the current status of studies on health literacy and diabetes and the researches planned to be carried out in this field.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics