Diyabetli Bireylerin Kullandıkları Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Kocaeli Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt 3-Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-29 11:45:26.0
Language : Türkçe
Konu : Tıp Tarihi ve Etik
Number of pages: 40-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Amaç: Çalışmamızda, kuşaktan kuşağa aktarılarak diyabet hastalığını tedavi etmek ya da yan etkilerini azaltmak amacıyla kullanılan çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 10 Mayıs 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Erişkin Diyabet Polikliniğine başvuran hastalara, yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılmıştır.

Bulgular:124 katılımcının %95.2’si diyabette geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin bilgisi olduğunu, %66.9’u tıbbi tedavisinin yanısıra bu uygulamaları kullandığını söylemiştir. En sık kullanılan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları içinde, tarçın, limon, zeytin yaprağı, çörekotu, zencefil, zerdeçal, mahlep, kara yemiş, karanfil, ısırgan otu, elma sirkesi, ebegümeci, dut yaprağı, keten tohumu gibi bitkiler bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ayrıca; hacamat, sülük ve şifalı sular ve gibi uygulamaları kullandıklarını söyleyenler de olmuştur. Katılımcılara bu uygulamaları nasıl hazırladıkları ve kullandıkları sorulduğunda, verdikleri tarifleri çok detaylı ve tutarlı verememişlerdir. Bu uygulamaları  kullananların yarıdan fazlası, bunu doktoru ve hemşiresi ile paylaşmamaktadır.

Sonuç: Diyabetli bireylerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarından en çok bitkileri kullandığı, kullanımlarının kontrolsüz ve sağlık ekibinin bilgisi dışında olduğu görülmüştür. Bu durumun, hastalara yararlı olmaktan ziyade zarara neden olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Objective: In our study, it was aimed to identify various traditional and complementary medicine practices that are used to treat diabetes disease or reduce its side effects by being passed down from generation to generation.

Method: The study was conducted between 10 May 2018 and 31 December 2018 at Kocaeli University Hospital, Adult Diabetes Polyclinic, with face-to-face interviews with patients.

Results: 95.2% of the 124 participants said that they had knowledge about traditional and complementary medicine practices in diabetes, and 66.9% said that they used these practices in addition to their medical treatment. Among the most commonly used traditional and complementary medicine applications, there are plants such as cinnamon, lemon, olive leaf,  black cumin, ginger, turmeric, mahlep, cloves, nettle, apple cider vinegar, common mallow, mulberry leaves, flaxseed. In addition to these, also; there have also been those who say that they use applications such as cupping, leeches and healing waters and so on. When the participants were asked how they prepared and used these applications, they could not give very detailed and consistent recipes. More than half of those who use these applications do not share it with their doctor and nurse.

Conclusion: It has been observed that individuals with diabetes use plants the most from traditional and complementary medicine practices, their use is uncontrolled and outside the knowledge of the health team. It is thought that this situation may cause harm to patients rather than being beneficial.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics