Diyabet Hemşiresinin Değişen Rolü: Koçluk

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 4- Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-11 12:46:18.0
Language : Türkçe
Konu : Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları (İç Hastalıkları)
Number of pages: 34-39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya geneli sağlık hizmetleriyle birlikte, diyabet bakım hizmetleri de daha karmaşık ve zorlu hale gelmektedir. Diyabet bakım hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesinde ise güçlü klinisyen ve sağlık bakım lideri olarak diyabet hemşirelerinin rolü önemlidir. Diyabet alanında bilgi ve deneyim kazanarak uzmanlaşmasıyla birlikte, koçluk yetkinliği kazanmış diyabet hemşirelerine de ihtiyaç artmaktadır. Diyabet hemşireliğinde koçluk; diyabetle yaşamlarında bireylerin davranış değişiminde motivasyon kaynaklarını keşfetmelerinde, sağlık hedeflerini netleştirmelerinde; öz farkındalıklarını, öz yönetimlerini ve öz bakımlarını güçlendirmede etkili bir hasta eğitim yöntemidir. Bu derlemede diyabet hemşirelerinin değişen mesleki rollerinden biri olan koçluk yetkinliğinin önemi ve diyabet öz yönetimi desteğindeki rolü kanıta dayalı veriler ışığında incelenmiştir. Diyabet hemşireliğinde koçluğun önemini kanıtlamaya yönelik; çok merkezli ve kapsamlı çalışmalar yürütülmesi, hemşireler için koçluk yetkinliği kazandıracak akredite programlar oluşturulması, koçluk temelli mesleki gelişim programlarının standartlarının oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. Diyabet hemşireleri dahil tüm hemşirelerin koçluğu içselleştirmeleri ve kullanabilmeleri amacıyla; fakültelerde gerekli eğitim ve desteğin yanı sıra, koçluk yaklaşımının klinik uygulamalara entegre edilmesinin gereğine değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Along with the healthcare services around the world, diabetes care services are also becoming more complex and challenging. The role of diabetes nurses as strong clinicians and health care leaders is important in improving the quality of diabetes care services. As the field of diabetes gains knowledge and experience and specializes, the need for diabetes nurses who have gained coaching qualification is increasing as well. The coaching in diabetes nursing helps individuals in their lives with diabetes to discover sources of motivation for behavioral changes and to clarify their health targets. It is also an effective patient education method in strengthening their self-awareness, self-management and self-care. In this review, the importance of coaching qualification, one of the changing professional paradigm of diabetes nurses, and its role in diabetes self-management support are emphasised based on the cuurently available evidence. To prove the importance of coaching in diabetes nursing, The importance of conducting multi-centered and comprehensive studies, creating accredited programs that will provide coaching qualification for nurses, and establishing standards for coaching-based professional development programs was emphasized.  In addition to the necessary training and support in health care education, the importance of the need to integrate the coaching approach into clinical practices in nursing education is mentioned as well.    

 

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics