Diyabetik Ayak Ülserlerinin Önlenmesinde Ayakkabı, Tabanlık ve Çorap: Akıllı Giyilebilir Teknolojiler

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 4- Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-07-10 14:18:50.0
Language : Türkçe
Konu : Dahili Hastalıklar Hemşireliği
Number of pages: 28-33
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyabetik ayak, diyabetin sık görülen kronik komplikasyonlarından biridir. Diyabet prevalansının artması ile diyabetik ayak prevalansının da artması diyabetik ayağın önlenmesini gerekli kılmaktadır. Diyabetik ayak risk faktörlerini taşıyan diyabetli bireyler için düzenli ayak muayenesi, ayağa uygun ayakkabı, tabanlık ve çorapların giyilmesi ile diyabetik ayak önlenebilir. Gün geçtikçe gelişen teknolojiler ayakkabı, tabanlık ve çoraplar için yeni alternatifler sunmaktadır. Bireylerin bu teknolojilere ulaşmada, diyabetik ayağı önlemede ve hastalara bu konularda eğitim vermede hemşirelerin rehberlik rolü vardır. Bu derlemenin amacı, diyabetik ayak ülseri gelişimini önlemede kullanılabilecek akıllı giyilebilir teknolojilerden akıllı ayakkabı, tabanlık ve çoraplar hakkında okuyucuya bilgi sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Diabetic foot is one of the common chronic complications of diabetes. With the increasing prevalence of diabetes, the prevalence of diabetic foot also increases, necessitating the prevention of diabetic foot. Regular foot examinations, wearing appropriate shoes, insoles, and socks are preventive measures for individuals with diabetes who carry diabetic foot risk factors. Evolving technologies offer new alternatives for shoes, insoles, and socks. The guidance role of nurses is crucial in helping individuals access these technologies, preventing diabetic foot complications, and providing education to patients on these matters. The aim of this review is to provide information to the reader about smart wearable technologies such as smart shoes, insoles, and socks that can be used to prevent the development of diabetic foot ulcers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics