Amaç ve Kapsam


Dergi Hakkında

Diyabet Hemşireliği Derneği'nin bilimsel resmi yayın organıdır.

 Derginin Amacı ve Kapsam

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi (TJDN) diyabet başta olmak üzere obezite, hipertansiyon, metabolik hastalıklar ile ilgili bilimsel makalelerin yayınlanması için açık erişimli ve hakemli bir akademik dergidir.

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi diyabet, obezite, hipertansiyon, metabolik hastalıklarla ilgili sağlık bilimleri alanlarından klinik ve deneysel orijinal araştırma makalelerini, derlemeleri, olgu sunumlarını, editör yorumlarını ve editöre mektupları yayınlanmak üzere kabul eder.

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi'nde yayınlanacak tüm makaleler, gerekli süreyi geciktirmeksizin hakem tarafından gözden geçirilir ve yayın süreci tamamlandıktan sonra erişim ve alıntı için çevrimiçi olarak yayınlanır.

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisinde yayınlanan yazılardan, yazarlardan veya okuyuculardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Türk Diyabet Hemşireliği Dergisi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan; çift kör hakemli, bağımsız, tarafsız ve elektronik ortamda açık erişimli olarak okuyuculara sunulmaktadır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.